kkasiulek162

147 tekstów – auto­rem jest kka­siulek162.

Powietrze
Je­den się prze­bie­rze, dru­gi się nabierze
I ot co! - Prob­lem z oddychaniem 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 18 października 2015, 23:12

Uwięzione serce

Ser­ce wy­rywa się z piersi
Ale fur­tka na uśmiech zamknięta
Kra­ty nadziei tak blis­ko siebie,
Że bez­radne ser­ce odejść nie może.
Wys­koczyć chce, uciec, prag­nie miłości
Boi się, płacze, us­po­koić nie może
I tyl­ko cier­pli­wość z czułością głaszcze po twarzy i mówi: Poczekaj.. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 27 marca 2015, 23:35

Smu­tek to ta­ka ciem­ność, w której przys­tając na chwilę aby zapłakać można zauważyć uk­ry­ty drogowskaz:
Szczęście X km
i choćbyśmy od­jecha­li mi­liar­dy ki­lometrów 'w po­goni za życiem' to dro­gow­skaz nie znik­nie, zaw­sze będzie w nas ukryty
cze­kał na odkrycie.. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 29 grudnia 2010, 22:42

Su­mienie to ta­ki 'cichy przy­jaciel', jeśli wsłuchasz się w je­go dob­re ra­dy, od­naj­dziesz drogę do Szczęścia
-drogę do Siebie.. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 28 grudnia 2010, 12:02

wiesz czym się różni niena­wiść i bumerang?
bu­merang nie zaw­sze do nas wraca. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 20 lipca 2010, 19:04

czym grub­sze ni­ci tym szyb­ciej się prują..

ab­surd czy paradoks? 

myśl
zebrała 45 fiszek • 29 czerwca 2010, 17:33

Dom:
ce­giełka na ce­giełce sta­ran­nie ułożona
a miłość w po­wiet­rzu wi­si od daw­na już zakurzona
ludzie po kątach 'wspólne­go do­mu' szu­kają za­gubione­go sensu
a on spryt­ny ni stąd, ni zowąd scho­wał się- w dru­gim człowieku..
-'oj ja­kież to życie pełne nonsensu' 

myśl
zebrała 35 fiszek • 26 czerwca 2010, 00:54

pokręco­na parabola:

pier­wsze dni 'z górki' na­zywa­my szczęściem
ko­lej­ne- nudą
a dal­sze- 'pod górę'. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 10 czerwca 2010, 23:42

kropka-
jed­no z naj­bar­dziej prze­lud­nionych miej­sc na ziemi.. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 23 maja 2010, 22:55

życie spec­ja­lizu­je się w geometrii
błędne koła, czułe punkty
człowiek za to wo­li kanty
i ba­wi się w trójkąty

i tak pow­sta­je pentagram,
dla jed­nych dos­ko­nałość, dla in­nych zło
i po pros­tu- życie- dla tych co wstrzy­mali głos.. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 18 maja 2010, 22:36
kkasiulek162

"Szczęście znajduje się w tobie. Zaczyna się na dnie twojego serca, a ty możesz je wciąż powiększać, pozostając życzliwym tam, gdzie inni bywają nieżyczliwi; pomagając tam, gdzie już nikt nie pomaga; będąc zadowolonym tam, gdzie inni tylko stawiają żądania. Ty potrafisz się uśmiechać tam, gdzie się narzeka i lamentuje, potrafisz przebaczać, gdy ludzie ci zło wyrządzają." nie pewna siebie- pewna sobie po prostu, racjonalistka w połowie romantyczna: serce otoczone ma drutem kolczastym rozumu zakochana? w życiu. zakochana w życiu! niepoprawna optymistka na przekór wszystkiemu pod prąd płynie po piasku ale mówią, że szczęście mam w życiu, a mam i to nie jedno! największym chyba życie jest moje i bliskich sercu memu i za to Bogu dziękuję i za każdą chwilę, która pozwala mi się tym cieszyć i za każdą z której cieszyć się nie potrafię przepraszam. za różem nie przepadam, ale bez różowych okularów umarłabym, choć soczewki często w naprawie. bo człowiek bez różowych okularów ślepy jest! choćby nie wiadomo jak dobry miał wzrok. poza tym jestem zagadką nierozwikłaną dotąd nawet przez siebie..

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kkasiulek162

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

19 października 2015, 21:07kkasiulek162 sko­men­to­wał tek­st Powietrze Jeden się prze­bie­rze, dru­gi [...]

18 października 2015, 23:32PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Powietrze Jeden się prze­bie­rze, dru­gi [...]

18 października 2015, 23:12kkasiulek162 do­dał no­wy tek­st Powietrze Jeden się prze­bie­rze, dru­gi [...]

29 marca 2015, 16:46kkasiulek162 sko­men­to­wał tek­st ... dlacze­go trze­ba na­leżeć [...]

28 marca 2015, 13:23Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Uwięzione ser­ce

27 marca 2015, 23:35kkasiulek162 do­dał no­wy tek­st Uwięzione ser­ce